Kapat

Algoritma ve El-Harezmi

Anasayfa
Faydalı Bilgiler Algoritma ve El-Harezmi

Algoritma,belli bir problemi çözmek veya belli bir hedefe varmak için tasarlanan yol.Matematik ve Bilgisayar biliminde kullanılan sonlu işlemler kümesidir. Çoğunlukla Bilgisayar Programlamada kullanılır ve bütün programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır.Algoritmik yaklaşımda da çözüm için var olası  yöntemlerden en uygun olan seçilir ve yapılması gerekenler sıra sıra ortaya konulur. Algoritmayı belirtmek için ; metinsel olarak düz ifade ve akış diyagramı olmak üzere 2 yöntem kullanılır. Algoritmalar bir programlama dili yoluyla bilgisayarlar tarafından işletilebilirler.

İlk algoritma, Müslüman bilim insanı el Harizmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Algoritma sözcüğü de El Harizmi‘nin isminin Avrupalılarca telaffuzundan doğmuştur.
El-Harezmi Bugünkü Türkmenistan’ın Hive kentinde doğmuş ve 9.yüzyılda cebir alanında büyük katkılar vermiştir.Alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar ”Algorizm” sözcüğünü kullanmışlar.
Örnek Algoritma

İkinci dereceden ax² + bx + c = 0 biçiminde bir denklemin tüm köklerini bulmak için algoritma yazalım:
Adım 1: Başla.
Adım 2: a, b, c, D, x1, x2, rp ve ip değişkenlerini tanımla.
Adım 3: Diskriminant değerini hesapla.
D ← b2-4ac
Adım 4: Eğer D≥0
x1 ← (-b+√D) / 2a
x2 ← (-b-√D) / 2a
değerlerini hesapla ve x1,x2 değişkenleri göster.
Eğer D≥0 değilse,
Gerçek kısım(rp) ve sanal kısmını(ip) hesapla.
rp ← b / 2a
ip ← √ (D) / 2a
Adım 5: "rp + j(ip)" ve "rp - j(ip)" değerlerini göster.
Adım 6: Dur.

Önemli algoritma türleri

  • Arama algoritmaları
  • Bellek yönetimi algoritmaları
  • Bilgisayar grafiği algoritmaları
  • Birleşimsel algoritmalar
  • Çizge algoritmaları
  • Kripto algoritmaları veya kriptografik algoritmalar
  • Kök bulma algoritmaları
  • Optimizasyon algoritmaları
  • Veri sıkıştırma algoritmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.