ENDÜSTRİDE POPÜLER PROGRAMLAMA: PLC

PLC NEDİR?

PLC,  ismini  “Programmable Logic Controller” kelimelerinin baş harflerinden alır.  Türkçesi “Programlanabilir Mantıksal Denetleyici” olan insan gücünü en aza indirgeyen bir otomasyon cihazıdır. Genel tanımı ise; “girişleri lojik, veri işleme, sayma, karşılaştırma, aritmetik gibi bir veya birkaç işlem yaptıktan sonra çıkışa atayan programlama desteği olan entegre bir cihazdır”. Günümüzde fabrikaların üretim bölümünde, otomotiv, kimya, imalat gibi endüstriyel alanlarda kullanılır.

Tarihte ilk kez 1969 yılında MODICON firması mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir.Endüstri sektöründe rağbet gördükten sonra Siemens, Allen-Bradley, General Electric ve Westinghouse gibi firmalar tarafından da üretilmeye başlanmıştır.

 • PLC’ler 4 ana birimden oluşmaktadır:
 1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)
 2. Bellek Birimi (RAM, ROM, EPROM vb.)
 3. Giriş Birimi (IN)
 4. Çıkış Birimi (OUT)
 • Merkezi İşlem Birimi
 1. Bütün aritmetik ve mantıksal işlemler ile timer(zamanlama), counter(sayma), comparator(karşılaştırma) işlemlerinin gerçekleştiği birimdir. Bu birim için PLC’nin beyni de denilebilir.
 • Bellek Birimi
 1. Burada programlar ve işlemler kayıt altında tutulur. Her PLC’nin kendine özgü programı bulunur ve bu programlar hafızaya gönderilir. Hafızadan da merkezi işlem birimine gönderilir. Yaygın olarak kullanılan hafıza EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory-Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek)’dur.
 • Giriş Birimi
 1. Girişe uygulanan analog işaretlerin sayısal işaretlere çevrildiği birimdir. Giriş elemanlarına düzey anahtarları, limit anahtarları, motor kontaktörleri, röle kontakları vb. örnek olarak verilebilir.
 • Çıkış Birimi
 1. İşlenen sayısal verileri röle, kontaktör, selenoid gibi devre elemanlarını sürmek için üretilen elektriksel işaretlere dönüştüren birimdir. Genelde röleli çıkış birimi kullanılır.

 

AVANTAJLARI

 • Önceki sistemlere göre daha az yer kaplamaktadır.
 • Sistem için sarf edilen kablo miktarı azalmıştır.
 • Kurulumu kolaydır.
 • Hazır bir sistem üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılabilir.

 

BİLGİSAYAR PROGRAMLARIYLA FARKI

Bilgisayar programları işlemlerini sıralı olarak gerçekleştirirken PLC’ler devamlı bir çevrim halindedir. Mesela bir motora camı açması için çıkışlarına voltaj veriyorsunuz. Bu işi bilgisayar programıyla yapıyor olsaydınız açma komutu verilip cam açılana kadar program alt satıra geçmezdi. Ancak PLC sistemlerinde işlemin tamamlanmasına bakılmaksızın saniyede milyonları aşan yeni işlemler yapılabilir.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir