Programlama Dilleri

Giriş

Ne kadar istemesek de programcılıkla matematikçilik aynı şeyler değildir. Programcılık bilgisayarın özünü anlamaktır. Bir algoritmanın çalıştırılması için sonunda onun programlanması, koda dökülmesi gerekir. Bu yazıda kısaca bilgisayar programlama dillerine -sağlam bir kaynak yardımıyla- değineceğiz.

Bilgisayarlar, otomatlardan farklı olarak belirli bir dilde anlar. Bu nedenle çoğu zaman bilgisayarlar insanlarla karşılaştırılır. Bir bilgisayarın veya makinenin belirli bir algoritmayı uygulayabilmesi, nihayetinde sonuç elde edebileceğimiz bir şekilde çalışması için kullanılan aracın verdiğimiz komutları anlayabilmesi gerekir.

Tarihsel Gelişim

İlk bilgisayarlar icat edilmeden önce proje halinde olan Babbage’in analitik makinesi için bunun gerekliliğini Ada Augusto Lovelace görmüştü ve bu nedenle kimilerine göre haklı olarak dünyanın ilk programcısı diye anılmaktadır. İlk bilgisayarların programları ile benzerlik gösteren Ada’nın Analitik sıralı kodlamasının yerini ilerleyen zamanda Zuse’nin Plankalkül’ü aldı. Plankalkül yapısal olarak hesaplama planını öneren makine kodu içerikli bir programlama diliydi. ENIAC’ın kısa kodu, C10 ve diğer 1.kuşak bilgisayarların dili bu içeriğe sahipti. Bilgisayar kuşakları geliştikçe onların programlanma şekilleri de değişikliğe uğradı doğal olarak. Bu gelişmeler ve değişiklikler doğrultusunda makine dilinde program yazma yükünü azaltmak için K Both tarafından Assembly dili geliştirildi. Assembly’de bütün işlemler anlaşılabilir ifadelerden oluşmaktaydı. Ancak bu dili kullanmak için de bilgisayar yapısının iyi şekilde bilinmesi gerekliydi.

 

İlk programlama dillerinden kısaca bahsettikten sonra 2.nesil bilgisayarların gelişimiyle ortaya çıkan yeni programlama dillerine madde madde göz atalım.

  • 1952 yılında G.Hopper tarafından kısa kod esas alınarak A0 programlama dili hazırlandı.
  • 1954-1956 yıllarında IBM’den J.W.Backus öncülüğünde makineden bağımsız FORTRAN-0 programlama dilinin deneme sürümü yapıldı.
  • Matematiksel işlemleri kolaylaştırmak amacıyla 1957 yılında FORTRAN-1 kullanılmaya başlandı.
  • 1958 yılında mantıksal bir dil olan LISP J.McCarthy önderliğinde bilgisayar dünyasına sunuldu.
  • 1960 yılında daha algoritmik olan ALGOL-60 dili oluşturuldu.
  • 1964’te ise IBM tarafından PL-1 deneme sürümü ve BASIC programlama dilleri ortaya çıktı, BASIC dilinin çok kolay olması uzun süre büyük rağbet görmesine yol açtı.
  • N.Wirth ve Jensen tarafından 1971 yılında PASCAL, 1972 yılında ise A.Colmerauer tarafından PROLOG dillerinin oluşturulması algoritmik hesaplamalara ve Yapay Zeka çalışmalarına başka bir boyut kazandırmış oldu.
  • 1972 yılında programcıların çok rağbet gösterdiği başka bir dil olan C programlama dili meydana çıktı.

C diline parantez açmak istiyorum. Çünkü C birçok dilin temelini oluşturmaktadır. (C++, C–, C# vb.) C’den önce A ve B dilleri olmasına rağmen C büyük bir kaynak olmuştur.

Son Olarak

Donanımsal açıdan bilgisayarların güçlenmesi görsel dillerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde de yeni programlama dilleri ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. İnternetin gelişimi ise odak noktasının nispeten web tabanlı uygulamalara kaymasına neden olmaktadır. Birçok kategoriye ayrılan programlama dillerinin içeriğiyle ilgili bilgileri Prof. Dr. Vasif NABİYEV’in “Teoriden Uygulamalara Algoritmalar” kitabından yararlandım. Daha detaylı incelemek isteyenler ve kaynakça belirtmek için kitabın ismini buraya bıraktım. Esenlikler…

Ben “Nesne Yönelimli Programlama”yı önerdim, ancak kastettiğim C++ değildi.

                                                                                                   -Alan Kay

 

(Visited 8 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir