Asp.net Mvc Nedir ?

.NET Platformunun en önemli proje geliştirme araçlarından biri olan ASP.NET için yeni bir geliştirme modeli olan MVC Microsoft’un geliştirdiği framework’tür. MVC aslında design patterndir. Design pattern, nesne tabanlı dillerde (C#, Java gibi) uygulama geliştirirken karşılaşılan sorunlara çözümler getiren kalıplardır. MVC’de oluşturduğumuz yazılımları belirli standartlar haline getirip yazılımlarımızda karşılaştığımız sorunlara kolaylıkla çözüm getirebilmemizi sağlıyor. Model, View ve Controller kelimelerinin baş harflerinden oluşan MVC ilk olarak 1979 yılında Trygve Reenskaug tarafından ortaya çıkarılmıştır.

MVC Model, View ve Controller olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Bileşenler birbirinden tamamen bağımsız bir şekilde çalışmaktadır.

Model
Uygulamada kullanılan verileri temsil eder. Veritabanına erişim, sınıflar(class),veritabanı ilişkileri ve verilerin veritabanı (veya XML gibi benzer bir yere) kaydedilmesi ve kayıtlı yerden alınması işlemleri gibi veri ile ilgili bütün işlemler bu katmanda gerçekleşir.
View
Basitçe, uygulamanın kullanıcının gözüyle gördüğü kısmıdır, arayüzdür. Bu katmanda Html, Css ve Javascript vb. programlama dilleri ile görsel geliştirmeler yapılır.
Controller
Bu katman ise bir takım UI mantıklarını içeren katman olarak bilinir.  Model ve View arasındaki iletişimi sağlayan katmandır. Kullanıcıların View üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle alınan veriyi Model’e taşır, Model’den aldığı veriyi View üzerinden kullanıcıya gösterir. Aynı zamanda kullanıcıdan gelen ilk isteği karşılayan katmandır

ASP.Net MVC’de gelen bir kullanıcı isteği (Request) ilk önce Controller katmanına giderek burada işlenir ve Model kısmına gönderilerek verinin hangi database tablosunda ya da class ta işleneceğine karar verilir, ardından model kısmına işlenen veri Controller’a geri gelir ve hangi View ‘da gösterileceği karar verilir ve yanıt olarak(Response) son kullanıcıya geri döner.

 

MVC’nin diğer bir önemli yapıtaşı Routing mekanizmasıdır.
Routing
Routing, istemci’nin uygulamaya yaptığı isteği uygun Controller ve Action’a
yönlendiren yapıdır. İstemci, isteği uygulamanın belli bir adresine gönderir, routing
mekanizması sayesinde ilgili adres için en uygun Controller ve içerisindeki Action tespit edilir
ve çalıştırılır.

 

 

Neden ASP.NET MVC kullanmalıyız?

• MVC sayesinde Model ve View yapısı ayrıştırılmıştır. Bununla birlikte MVC ile tekrar kullanılabilir (reusable) kod üretmek mümkün olur. MVC’nin katmanları birbirinden ayrıldığı için her bir katmanın başka projelerde kullanılabilmesi sağlanmıştır.
• MVC yapısında bir web sayfası , gerektiğinde Request olduğu için, server yorulmadan, rahat bir şekilde web sitesi çalıştırılabilir.
• MVC ile test edilebilir uygulamalar geliştirmek kolaylaşmıştır.

• Controller ile View arasındaki veri akışı ViewBag , TempData , ViewData ile basite indirgenmiştir.

ViewBag: integer, string gibi liste şeklinde olmayan verileri Controller ile View arasında taşımaya yarar.
ViewData: Liste şeklindeki verileri Contoller ile View arasında taşımaya yarar.
TempData : Projedeki diğer View’lar arası veri taşımayı sağlar.

Kısaca MVC yapısı işimizi kolaylaştırarak, daha basit ve sade bir biçimde kodlamamıza yardımcı olur.

 

Bu yazı misafir yazarımız olan Zeynep Çankaya tarafından yazılmıştır. Zeynep’e zeynepcankaya96@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Siz de misafir yazar olmak istiyorsanız cengturkey@gmail.com’a mail atabilirsiniz.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir